Westin W4 Powercast-T 8,6 fot / 255 cm XXH 40-130g